PokemonBR

# Nome Nível Pesca Torneio Diário Mundo
1 Pay To See 339 33 2 PokemonBR
2 Obito Uchiha 338 0 0 PokemonBR
3 Boleirinho 338 20 1 PokemonBR
4 Mandy 337 40 0 PokemonBR
5 Never Give Up I 336 36 0 PokemonBR
6 Homer Simpson 335 8 1 PokemonBR
7 Sawako Kuronuma 335 49 1 PokemonBR
8 Ivo Games 332 35 0 PokemonBR
9 InuYasha 331 39 0 PokemonBR
10 XaosMachine 327 48 0 PokemonBR