PokemonBR

# Nome Nível Pesca Torneio Diário Mundo
1 The Darkness 633 63 67 PokemonBR
2 The Killer 623 66 66 PokemonBR
3 MySaYsS 621 73 3 PokemonBR
4 Gasparziinho 610 50 12 PokemonBR
5 Luiz Online 603 30 0 PokemonBR
6 Eltonjo 602 33 93 PokemonBR
7 LORD KairOS 600 71 8 PokemonBR
8 Yakamura - Uchiha 596 32 64 PokemonBR
9 e o brabo 583 61 27 PokemonBR
10 GbrlLTibia 578 65 4 PokemonBR