PokemonBR

# Nome Nível Pesca Torneio Diário Mundo
1 Itachi - Uchiha 566 64 25 PokemonBR
2 lord 564 73 1 PokemonBR
3 Mapp 559 79 0 PokemonBR
4 ReyD 554 71 5 PokemonBR
5 GbrlLTibia 553 65 4 PokemonBR
6 Carsys 547 69 24 PokemonBR
7 Master Killer 546 44 25 PokemonBR
8 Sasuke - Uchiha 530 67 25 PokemonBR
9 Campzeraah 528 67 0 PokemonBR
10 Bleck Witter 521 0 4 PokemonBR