PokemonBR

# Nome Nível Pesca Torneio Diário Mundo
1 BehemuthJr 57 23 0 PokemonBR
2 Chiquitita 57 13 0 PokemonBR
3 Nathan Pokemaster 57 17 0 PokemonBR
4 Batata 57 24 0 PokemonBR
5 Neliel 57 18 0 PokemonBR
6 Lolly xangai 57 23 0 PokemonBR
7 Skrek 57 0 0 PokemonBR
8 Tankah One 57 15 0 PokemonBR
9 DarkShinigami 57 18 0 PokemonBR
10 Sullivan 57 21 0 PokemonBR