PokemonBR

# Nome Nível Pesca Torneio Diário Mundo
1 Ash 647 48 81 PokemonBR
2 Pilico 632 20 56 PokemonBR
3 JAiR_BoLSoNaRO 623 35 20 PokemonBR
4 Yakamura - Uchiha 600 30 62 PokemonBR
5 Tahn kench 565 40 2 PokemonBR
6 Bleck Witter 521 0 2 PokemonBR
7 Itachi - Uchiha 512 44 14 PokemonBR
8 GbrlLTibia 503 54 4 PokemonBR
9 Mysays 502 50 0 PokemonBR
10 Donatello 488 52 17 PokemonBR