PokemonBR

# Nome Nível Pesca Torneio Diário Mundo
1 Lksabri 255 11 0 PokemonBR
2 lucasbsh 255 17 0 PokemonBR
3 BoLaDiNHO 255 8 0 PokemonBR
4 JoKer 254 38 4 PokemonBR
5 BabydoBiruleibyBaby 253 20 0 PokemonBR
6 Pedrux 252 58 0 PokemonBR
7 Destrux 252 44 0 PokemonBR
8 Rias Gremory 251 17 0 PokemonBR
9 Eonn 250 28 1 PokemonBR
10 Luke Winchester 249 10 0 PokemonBR