PokemonBR

# Nome Nível Pesca Torneio Diário Mundo
1 Ash 620 46 75 PokemonBR
2 JAiR_BoLSoNaRO 603 19 15 PokemonBR
3 Yakamura - Uchiha 592 30 59 PokemonBR
4 Pilico 578 20 31 PokemonBR
5 Tahn kench 512 40 0 PokemonBR
6 GbrlLTibia 486 52 4 PokemonBR
7 Donatello 461 52 15 PokemonBR
8 Killer assasin 452 40 26 PokemonBR
9 Itachi - Uchiha 444 35 6 PokemonBR
10 Master Killer 424 24 2 PokemonBR