PokemonBR

Atualizações no mundo PokemonBR

Top Level

# Nome Nível Mundo
1 Ash 587 PokemonBR
2 Yakamura - Uchiha 558 PokemonBR
3 JAiR_BoLSoNaRO 547 PokemonBR
4 Pilico 541 PokemonBR
5 GbrlLTibia 485 PokemonBR

Top Caught

# Nome Total Mundo
1 Ash 2023 PokemonBR
2 Eonn 1082 PokemonBR
3 GbrlLTibia 932 PokemonBR
4 Master Killer 913 PokemonBR
5 Pilico 885 PokemonBR

Top Torneio

# Nome Total Mundo
1 Ash 54 PokemonBR
2 Yakamura - Uchiha 44 PokemonBR
3 Pilico 30 PokemonBR
4 Killer assasin 20 PokemonBR
5 JAiR_BoLSoNaRO 14 PokemonBR