PokemonBR

Atualizações no mundo PokemonBR

Top Level

# Nome Nível Mundo
1 Ash 620 PokemonBR
2 JAiR_BoLSoNaRO 603 PokemonBR
3 Yakamura - Uchiha 592 PokemonBR
4 Pilico 578 PokemonBR
5 Tahn kench 512 PokemonBR

Top Caught

# Nome Total Mundo
1 Ash 2115 PokemonBR
2 Eonn 1082 PokemonBR
3 Master Killer 981 PokemonBR
4 GbrlLTibia 936 PokemonBR
5 Pilico 885 PokemonBR

Top Torneio

# Nome Total Mundo
1 Ash 75 PokemonBR
2 Yakamura - Uchiha 59 PokemonBR
3 Pilico 31 PokemonBR
4 Killer assasin 26 PokemonBR
5 JAiR_BoLSoNaRO 15 PokemonBR